Nieuws

NIEUWS : Nieuw starthek

Beste crossers van FCV Schagen,

We hebben super goed nieuws!!

Zoals bekend zijn we echt aan een nieuw starthek toe, maar dit is ook een flinke investering. Geld wat we niet hebben liggen.

De Rabobank Kop van Noord-Holland heeft een initiatief genaamd de Raboton. Dit is een fonds om verenigingen en stichtingen te ondersteunen. Op deze manier geeft de coöperatie een deel van haar winst terug aan de samenleving. Voor ons “project starthek” hebben wij een aanvraag ingediend voor deze Raboton en dit verzoek is gehonoreerd! De Rabobank steunt ons met €10.000!!!, het maximale bedrag wat de Raboton uitkeert.

Super natuurlijk! Nu kunnen we onze plannen gaan invullen en na realisatie een feestelijke “opening”.

RABOBANK KOP VAN NOORD-HOLLAND BEDANKT!!