Nieuws

NIEUWS : Trainingsuren

Beste crossers van FCV Schagen,

FCV Schagen kent een groeiend aantal leden, uiteraard prachtig, maar met als gevolg een ledenstop sinds het najaar van 2016. In overleg met de trainers worden een aantal wijzigingen doorgevoerd voor trainingsseizoen 2017 en daarmee wordt ook de ledenstop opgeheven.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2016:

  • Het Noord-Holland Cup uur (een proef in 2016) komt niet terug op de dinsdagavond.
  • Beginnende rijders kunnen op dinsdagavond trainen van 18.00-19.30. Op de andere avonden worden geen beginners toegelaten tot de trainingen. Ook geen proefles!
  • De BWC/TC training op de dinsdag start een half uur later en is van 19.30-20.30.
  • Op woensdag en vrijdag starten de trainingen met groep 2 om 18.30 (i.p.v. 18.00). Hiermee willen we de trainers en ouders tegemoet komen, want 18.00 uur is voor veel mensen te vroeg.
  • De huidige leden zijn door de hoofdtrainer verdeeld over groep 2 (groen en rood) en groep 3. Groep 2 groen start op woensdag om 18.30 en op vrijdag om 19.30. Groep rood net andersom. Op deze manier hebben de rijders meer variatie in trainers en omgekeerd.

Klik op Lees meer om de tijden en indelingen per groep in te zien...

Hier moet lees meer staan.NIEUWS : Trainingsuren

AGENDA : De vrijdag training

De vrijdag trainingen zijn weer begonnen. Mooi weer en een mooie baan. Een goed begin dus... Binnenkort meer over de woensdag trainingen.

NIEUWS : Nieuw starthek

Beste crossers van FCV Schagen,

We hebben super goed nieuws!!

Zoals bekend zijn we echt aan een nieuw starthek toe, maar dit is ook een flinke investering. Geld wat we niet hebben liggen.

De Rabobank Kop van Noord-Holland heeft een initiatief genaamd de Raboton. Dit is een fonds om verenigingen en stichtingen te ondersteunen. Op deze manier geeft de coöperatie een deel van haar winst terug aan de samenleving. Voor ons “project starthek” hebben wij een aanvraag ingediend voor deze Raboton en dit verzoek is gehonoreerd! De Rabobank steunt ons met €10.000!!!, het maximale bedrag wat de Raboton uitkeert.

Super natuurlijk! Nu kunnen we onze plannen gaan invullen en na realisatie een feestelijke “opening”.

RABOBANK KOP VAN NOORD-HOLLAND BEDANKT!!